บริการของเรา

CenPay

รับชำระบิลต่างๆ มากกว่า 200 รายการ อาทิ ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์รายเดือน ค่าประกัน ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าบัตรเครดิต ค่าตั๋วเครื่องบิน ฯลฯ พร้อมทั้งบริการเติมเงินโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกเครือข่าย เติมเงินเกมส์ออนไลน์ผ่านทางเคาน์เตอร์แคชเชียร์ ณ จุดบริการที่มีเครื่องหมาย CenPay

ดูบริการเพิ่มเติม

Wi-Fi

นำใบเสร็จการซื้อสินค้าภายในร้านมาแลก เพื่อรับ ชื่อผู้ใช้ (username) และ รหัสผ่าน (password)
ซึ่งสามารถใช้งานภายในร้านได้ 20 นาที

งานพิมพ์/ถ่ายเอกสาร
งานถ่ายบัตรประชาชนหน้าหลัง แผ่นละ 1 บาท
งานพิมพ์ขาว-ดำ ปกติ แผ่นละ 1 บาท
งานพิมพ์สี แผ่นละ 15 บาท

งานแฟ็กซ์
กรุงเทพฯ ปริมณฑลครั้งละ 15 บาท ต่างจังหวัดครั้งละ 20 บาท
บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ

CenPay