โปรโมชั่น

Happy Chinese New Year 2019

ช็อปเฮง ฉลองตรุษจีน

ลุ้นรับอั่งเปามูลค่าสูงสุด 5,000 บาท

เมื่อช็อปในศูนย์ฯ ครบทุก 200 บาท / ใบเสร็จ

ที่ท็อปส์ เดลี่ทุกสาขา

ระยะเวลา : 9 ม.ค. 2562 – 12 ก.พ. 2562

เงื่อนไข

 • ลูกค้าสามารถรวบรวมใบเสร็จภายในวันและสาขาเดียวกันเท่านั้น และรวบรวมใบเสร็จสูงสุดไม่เกิน 10 ใบเสร็จ
 • ยอดซื้อคำนวณจากมูลค่าหลังหักส่วนลดทุกชนิดแล้ว
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะใบเสร็จที่ออกโดยเครื่องแคชเชียร์หรือใบกำกับภาษี
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะใบเสร็จที่ถูกต้องสามารถตรวจสอบได้ และเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น
 • ยกเว้นใบเสร็จจากการซื้อเพื่อลงทุน, การค้า, ขายส่ง, การซื้อทองหรือเพชร, ใบจองสินค้า, ใบมัดจำค่าสินค้า, การแยกใบเสร็จจากยอดซื้อเพียงรายการเดียว, การชำระค่าสาธารณูปโภค, การทำธุรกรรมทางการเงินทุกประเภท และ ฟู้ดคอร์ท
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์การถ่ายภาพผู้ได้รับรางวัลเพื่อการประชาสัมพันธ์
 • เมื่อซื้อสินค้าครบตามที่กำหนด แลกรับคูปองชิงโชค 1 ใบ ได้ที่จุดประชาสัมพันธ์ท็อปส์ เดลี่
 • สุ่มจับรางวัลผู้โชคดีจากฐานข้อมูล วันที่ 23 ม.ค. 2562 ที่บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ชั้น 17เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ ออฟฟิศทาวเวอร์
 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล วันที่ 5 ก.พ. 2562 ที่จุดประชาสัมพันธ์ท็อปส์ เดลี่ และทางเว็บไซต์ www.facebook.com/TopsThailand
 • ผู้โชคดีลำดับที่ 1 จะได้รับรางวัลที่ 1 ทีวี Alpha LED 32 นิ้ว มูลค่า 5,990 บาท รวม 13 รางวัล มูลค่า 77,870 บาท
 • ผู้โชคดีลำดับที่ 14 – 26 จะได้รับรางวัลที่ 2 สร้อยทองคำ 1 สลึง มูลค่า 4,800 บาท รวม 12 รางวัล มูลค่า 57,600 บาท
 • ผู้โชคดีลำดับที่ 27 – 76 จะได้รับรางวัลที่ 3 บัตรของขวัญท็อปส์ มูลค่า 500 บาท รวม 50 รางวัล มูลค่า 25,000 บาท
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องมีประวัติการซื้อผ่านสมาชิกเดอะวันเท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้ผู้ที่มีชื่อ – นามสกุล ตามบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางที่ตรงกับฐานข้อมูลเดอะวันหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายอำนาจทางกฎหมายอย่างเป็นทางการเพียง 1 รางวัล / หมายเลขสมาชิกเดอะวันเท่านั้น
 • หากผู้โชคดีที่มีรายชื่อได้รับรางวัลไม่ให้ข้อมูลติดต่อหรือไม่มาติดต่อรับของรางวัลภายในวันที่ 31 ม.ค. 2562 จะถือว่าสละสิทธ์
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไปต้องชำระเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% จากมูลค่าของรางวัล
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 • รางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด รวมทั้งไม่สามารถเปลี่ยนเป็นของรางวัลอื่นๆ ได้
 • พนักงานและครอบครัว บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ไม่มีสิทธิ์ร่วมรายการโปรโมชั่นนี้
 • บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า