สมัครแฟรนไชส์
  • ข้อมูลส่วนตัว
  • รูปแบบแฟรนไชส์
ข้อมูลรูปแบบแฟรนไชส์
  1. FC1 - แฟรนไชส์ประเภทที่ 1 สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการเปิดร้านใหม่ ในพื้นที่ของท่านหรือพื้นที่ที่ท่านมีสิทธิ์ครอบครอง
  2. FC2 - แฟรนไชส์ประเภทที่ 2 สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการรับสิทธิ์เข้าบริหารร้านค้าท็อปส์ เดลี่ ใกล้บ้านท่าน