แฟรนไชส์

แบบฟอร์มสำหรับสมัครแฟรนไชส์
คุณสมบัติทั่วไป
 1. คนไทย, สัญชาติไทย
 2. สุขภาพแข็งแรง
 3. จดทะเบียนนิติบุคคล
 4. ไม่ติดเครดิตบูโร
 5. การลงทุน
ค่าธรรมเนียม
 1. ค่าจัดทำ MOU, ตรวจสุขภาพ, และฝึกอบรม 50,000 บาท – ค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ 250,000 บาท – ค่าจัดเตรียมเปิดร้าน 50,000 บาท – ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต อุปกรณ์สำนักงาน และ- วัสดุสิ้นเปลือง 20,000 บาท
 2. เงินประกัน (ได้รับคืนเมื่อสิ้นสุดสัญญา และไม่มีภาระหนี้สินผูกพัน) – ค่ามัดจำสินค้า 380,000 บาท – ค่าประกันสัญญาและอุปกรณ์ 300,000 บาท – เงินสำรองทอน 20,000 บาท*เงินลงทุนไม่รวมค่าก่อสร้าง กรณีเปิดร้านใหม่
สมัครแฟรนไชส์
 • ข้อมูลส่วนตัว
 • รูปแบบแฟรนไชส์
ข้อมูลรูปแบบแฟรนไชส์
 1. FC1 - แฟรนไชส์ประเภทที่ 1 สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการเปิดร้านใหม่ ในพื้นที่ของท่านหรือพื้นที่ที่ท่านมีสิทธิ์ครอบครอง
 2. FC2 - แฟรนไชส์ประเภทที่ 2 สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการรับสิทธิ์เข้าบริหารร้านค้าท็อปส์ เดลี่ ใกล้บ้านท่าน