แฟรนไชส์

แบบฟอร์มสำหรับสมัครแฟรนไชส์

คุณสมบัติทั่วไป

 1. คนไทย, สัญชาติไทย
 2. สุขภาพแข็งแรง
 3. จดทะเบียนนิติบุคคล
 4. ไม่ติดเครดิตบูโร
 5. การลงทุน

 

ค่าธรรมเนียม

 1. ค่าจัดทำ MOU, ตรวจสุขภาพ, และฝึกอบรม 50,000 บาท
  – ค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ 250,000 บาท
  – ค่าจัดเตรียมเปิดร้าน 50,000 บาท
  – ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต อุปกรณ์สำนักงาน และ- วัสดุสิ้นเปลือง 20,000 บาท

 2. เงินประกัน (ได้รับคืนเมื่อสิ้นสุดสัญญา และไม่มีภาระหนี้สินผูกพัน)
  – ค่ามัดจำสินค้า 380,000 บาท
  – ค่าประกันสัญญาและอุปกรณ์ 300,000 บาท
  – เงินสำรองทอน 20,000 บาท

  *เงินลงทุนไม่รวมค่าก่อสร้าง กรณีเปิดร้านใหม่
ข้อมูลส่วนตัว

  1

  ข้อมูลส่วนตัว

  2

  รูปแบบแฟรนไชส์

  3

  ยืนยันข้อมูล

  รูปแบบแฟรนไชส์
  ข้อมูลรูปแบบแฟรนไชส์
  1. FC1 - แฟรนไชส์ประเภทที่ 1 สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการเปิดร้านใหม่ ในพื้นที่ของท่านหรือพื้นที่ที่ท่านมีสิทธิ์ครอบครอง
  2. FC2 - แฟรนไชส์ประเภทที่ 2 สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการรับสิทธิ์เข้าบริหารร้านค้าท็อปส์ เดลี่ ใกล้บ้านท่าน
  พิกัดที่ตั้ง (ระบุตำแหน่งโดย Google Maps)