เสนอพื้นที่เปิดร้าน

กรุณาเลือก

Business Development & Expansion
ช่องทางการเสนอให้เช่าพื้นที่

อีเมล : Location@central.co.th
โทรศัพท์ : 02-8365999 ต่อ 831 วันจันทร์-พฤหัสบดี เวลา 9.00-18.00 น.(เว้นวันหยุดและวันนักขัตตฤกษ์)
โทรศัพท์มือถือ : 080-8039303 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น.(เว้นวันหยุดและวันนักขัตตฤกษ์)
Line ID : 080-8039303

ที่อยู่จัดส่งทางไปรษณีย์
:
ฝ่าย Business Development & Expansion (Small Format)
บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เซ็นทรัลพลาซาแจ้งวัฒนะ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 21
เลขที่ 99/9 หมู่ที่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

อีเมล์
– Location@central.co.th

โทรศัพท์
– 02-8365999 ต่อ 831 วันจันทร์-พฤหัสบดี เวลา 9.00-18.00 น. (เว้นวันหยุดและวันนักขัตตฤกษ์)

โทรศัพท์มือถือ
– 080-8039303 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น. (เว้นวันหยุดและวันนักขัตตฤกษ์)

Line ID
– 080-8039303

ที่อยู่จัดส่งทางไปรษณีย์
ฝ่าย Business Development & Expansion (Small Format)
บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด (สำนักงานใหญ่) เซ็นทรัลพลาซาแจ้งวัฒนะ ออฟฟิศ ทาวเวอร์
ชั้น 21 เลขที่ 99/9 หมู่ที่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

แบบฟอร์มสำหรับเสนอพื้นที่
แบบฟอร์มสำหรับเสนอพื้นที่
  • ข้อมูลผู้เสนอ
  • ข้อมูลพื้นที่

รูปภาพ (4 รูป : ด้านหน้าอาคาร/ที่ดิน และในอาคาร; ขนาดไฟล์ไม่เกินภาพละ 2 เมกะไบต์)

แผนที่ที่ตั้ง (ขนาดไฟล์ไม่เกินภาพละ 2 เมกะไบต์)